SAS - realita

Web je delší dobu neaktivní – je „zakonzervován“ jako archiv, přece jen jsme na něm odvedli pořádný kus práce.

Znak SAS
Znak SAS

Historie jednotek SAS sahá až do 2. světové války. Zakladatelem byl mladý poddůstojník skotské stráže David Stirling, který se v roce 1941 dostal do severní Afriky, jako dobrovolník Commando Corps. Zde si uvědomil potřebu speciálních jednotek, protože při standardním způsobu boje byly ztráty příliš vysoké. Se svolením britského velení zakládá první speciální jednotku SAS sestavenou převážně s parašutistů. Z důvodu utajení a oklamání německé výzvědné služby měla jednotka krycí název 8. brigáda SAS (Special Air Service). Jednotka se skládala z 60 mužů a 6 důstojníků. Jejich úkolem bylo nepozorovaně proniknout v malých skupinkách (cca 6 mužů) hluboko za nepřátelské linie a zde provádět sabotážní akce. Zejména pak ničit německá a italská letadla na letištích.

Začátky provázely komplikace a neúspěchy. První misi přežilo pouze 22 z 66 vojáků. Prvního většího úspěchu dosáhli SAS v prosinci r.1941. Legenda vypráví že skupina pod velením Pattyho Mayna (irský atlet a spoluzakladatel SAS), se dostala tak blízko k letištní budově, že mohli naslouchat rozhovoru nepřátel. Mayne vykopnul dveře a vyčistil místnost od nepřátel. Po té jeho muži během 15 minut položili nálože ke 23 letadlům a protože neměli více výbušnin poškodili zbylých 24 letadel tak, že jim holýma rukama vytrhali ovládací panely... Do konce roku 1941 se podařilo zničit přes 100 nepřátelských letadel. Po té SAS získali status 1. útvaru a jejími členy se stali mimo dobrovolníků Commandos také Francouzi, Řekové a Poláci. Do konce bojů v severní Africe se podařilo jednotkám SAS zničit na 400 letadel (více než jich bylo sestřeleno) a zabít mnoho nepřátel chránících základny a letiště.

Příslušník SAS
Příslušník SAS

David Stirling byl od roku 1943 do konce války v německém zajetí na zámku Colditz. Naštěstí se Němci nikdy nedozvěděli jeho pravou totožnost a tak se mu podařilo přežít. Hitler vydal příkaz všechny zajaté příslušníky SAS na místě popravit, jakožto zvlášť nebezpečné protivníky. SAS plnila důležité úkoly po celou dobu války. Účastnila se také bojů v Itálii a Francii. SAS vnášela do nepřátelských řad zmatek, strach a bezesné noci.Po skončení války byl útvar rozpuštěn. Brzy potom se ale pro SAS našlo uplatnění a tak byla obnovena jejich činnost, tentokrát pod názvem 21.SAS a následovaly další.

Po válce byla tedy SAS rozpuštěna, ale záhy na to v roce 1947 přišlo rozhodnutí o obnovení SAS. Zformoval se tedy 21.SAS pluk, jehož vojáci "Malajští zvědové" se zúčastnili bojů při komunistickém povstání v malajské džungli. Tam je v roce 1952 založen 22.pluk SAS.

Dalších bojů se SAS zúčastnili v Ománu, Adenu, na Borneu, dále bitvy o Falklandské ostrovy, kde vybudovali pozorovatelny, odkud podávali vojáci hlášení o pohybu nepřítele a naváděli letouny v akci. V roce 1980 byli určeni k osvobození iránské ambasády. Válka v zálivu byla další akce jež se zhostili SAS se ctí. Plnili zde nejrůznější úkoly s nichž nejvýznamnější byl "hon na rakety Scud". Úkolem bylo vypátrat Scudy, zničit je, nebo přivolat letectvo. Po devíti dnech již žádná raketa nevzlétla. Jednotky SAS také působily v různých zemích jako vojenští poradci a instruktoři pro výcvik. Zúčastnili se též konfliktu na Balkáně. Byli nasazeni v Severním Irsku proti IRA. Na území Velké Británie působí jako protiteroristická jednotka.

SAS je součástí Britské armády a jejím úkolem je proniknout hluboko za nepřátelskou linii, zde provádět průzkumnou činnost, sabotáže, útoky na důležité strategické a taktické cíle. Působí jako instruktoři odbojových sil na nepřátelském území. Ve Velké Británii jsou jejich úkolem protiteroristické operace. Někteří příslušníci působí i v SIS. V současnosti je aktivní jednotkou 22.SAS. V případech válečného konfliktu jsou aktivovány záložní 21. a 23. SAS jednotka. Příslušník SAS prochází výsadkářským výcvikem a má křížovou specializaci, takže je schopen v případě potřeby zaskočit za jiného člena týmu.

Použité materiály:

Přihlášení

 

Partneři


www.ceskemody.cz
© 2005 - 2011 SOSgames.cz Team. Veškeré články jsou NAŠE výtvory, nekopírujte je bez souhlasu autorů.
Odkazy: SOSgames.cz, strechy-kopecny.cz, alcado.cz
The Gray Theme © 2008 Jiří Alke