Elite Crew (Al Kájda) - realita

Web je delší dobu neaktivní – je „zakonzervován“ jako archiv, přece jen jsme na něm odvedli pořádný kus práce.

ELITE CREW je asi nejoblíbenější skin teroristů v Counter Strike. Ať už kvůli barvě oblečení, která se hodí na většinu map nebo pro vyzáblejší postavu. Proto je smůla, že tvůrci této hry nedali tomuto oblíbenci konkrétní historii a jméno. ELITE CREW je zkrátka arabský terorista, jako když vyšije (v CS 1.6 je skin neutrální, ale v CS:CZ už autoři jasně naznačili, "o koho jde".) Protože arabských teroristických skupin je hodně (podobně jako guerill), tak budu psát o té nejznámější a největší... o Al Kájdě.

Al-Kájdá je aktuálně nejnebezpečnější skupinou teroristů. Jedná se prakticky pouze o jakousi zastřešující organizaci, která spojuje jednotlivé lokální skupiny teroristů v různých zemích a vytváří tak celosvětovou teroristickou frontu. Jádro organizace tvoří lidé, kteří se angažovali či angažují v politickém životě dané oblasti, přičemž mají velmi dobrou znalost zákonů, často i vysokoškolské vzdělání. Jejich schopnost komunikovat s nejmodernějším počítačovým vybavením je staví do pozice velmi nebezpečných protivníků.

Základ celé organizace tvoří islamisté, jejichž jádro je na Blízkém východě a v severní Africe. Není žádným tajemstvím, že v Saúdské Arábii a Súdánu působí průmyslové a obchodní společnosti napojené nebo vlastněné Usáma bin Ládinem. Samotná organizace je tvořena vůdcem, který je vrcholkem funkční struktury řízení celé organizace. Pod ním je jeho zástupce a vůdce poradního sboru organizace. A teprve pod nimi je samotný poradní sbor organizace. A na samém dně organizační struktury jsou jednotlivé výkonné frakce, lokalizované dle oblastí působnosti daných teroristických skupin.

V letech 1999 až 2000 se začali po celém světě množit různé teroristické útoky menšího rozsahu, u nichž nešlo zcela jasně odvodit, že jsou plánovány a organizovány mezinárodně. Organizace se snažila získat maximum informací o různých amerických cílech v USA i po celém světě. V roce 2001 organizace vytvářela plán rozsáhlého teroristického útoku a zároveň budovala logistické zabezpečení v USA. Dne 11.září 2001 se pak zdařil této organizaci rozsáhlý teroristický útok, největší v dějinách terorismu, při kterém zahynulo 3 045 Američanů. I když na jiných kontinentech světa zahynulo v rukou teroristických organizací více lidí, začalo se až od této doby výrazněji mluvit o mezinárodním terorismu.

Jednotlivé frakce Al-Kájdy

Západoevropská frakce

V této oblasti je nejméně aktivistů. Je to dáno především úspěšnými zásahy německé, francouzské a italské policie. Frakce musí být dotována finančními prostředky ze zahraničí, které jsou investovány, přes domorodce v daných zemích do nemovitostí, aby bylo možné vytvořit alespoň malou operativní logistickou základnu. Cílem je sbírat informace o stavu zabezpečení řady objektů v Evropě a možnosti proniknutí přes Velkou Británii, Německo nebo Francii do USA. Analyzují se možnosti dopravy vojenského materiálu do těchto zemí nebo získání vojenského materiálu v těchto i jiných zemích Evropy.

Jihozápadní asijská frakce

Saúdská Arábie a Jemen jsou dalšími zeměmi odkud plynou finanční zdroje z několika obchodních společností. Stabilita těchto zemí, tj. především Saúdské Arábie umožňuje dosahovat skoro podobných zisků jako v Súdánu, i když se jedná o menší společnosti. Cílem této frakce je dosáhnout v této oblasti maximální politické a ekonomické stability, aby se tak dalo dosáhnout maximálních obratů obchodů a tím i zisku pro Al-Kajdu. V Somálsku je ve spolupráci s několika vůdci klanů domluven výcvik bojovníků sítě Al-Kajdá, který je financován prostřednictvím zisků z jihozápadní asijské frakce.

Súdánská frakce

Jeden z největších zdrojů finančních prostředků pro celou mezinárodní síť Al-Kajdá. Usáma bin Ládin zde založil 4 velké společnosti a několik malých společností včetně 1 banky. Z obratu obchodů a státních zakázek těchto společností plynou zisky síti Al-Kajdá. Cílem této frakce je dosáhnout v této oblasti vysoké politické a ekonomické stability, aby se tak maximalizoval zisk Al-Kajdy.

Irácká frakce

Zde působí teroristická organizace Ansar Al-Islam, která je financována ze zdrojů Al-Kajdy. Protože nelze neustále financovat organizaci ze zahraničních zdrojů bylo cílem Al-Kajdá napojit se na organizovaný zločin v Iráku. Finančními prostředky od Al-Kajdá si přes některá zločinecká uskupení vybudovala finanční přístup ke zdrojům těchto zločineckých uskupení. Z těchto financí pak může, ve své podstatě z místních zdrojů, financovat teroristickou organizaci Ansar Al-Islam. Organizace tedy operuje ve spojení se zločineckým podsvětím v hlavním městě Bagdádu a na severovýchod a sever směrem k městu Sammarát. Právě přes přítok Díjala se bojovníci Al-Kajdá z Iránských Agroských hor dostávají do Iráku.

Iránská frakce

Dalším z finančních zdrojů sítě Al-Kajdá je íránská frakce. I zde bylo založeno několik menších společností a několik malých islámských dobročinných organizací, jejímž cílem je získat prostředky, jak pro financování vlastní frakce, tak pro financování sítě Al-Kajdá. Irán částečně paralyzoval finanční toky organizace a několik dobročinných organizací zavřel. Ovšem členy této organizace nestíhá a finanční toky byly přesto znovu obnoveny.

Zdroj: www.specialista.info

Přihlášení

 

Partneři


www.ceskemody.cz
© 2005 - 2011 SOSgames.cz Team. Veškeré články jsou NAŠE výtvory, nekopírujte je bez souhlasu autorů.
Odkazy: SOSgames.cz, strechy-kopecny.cz, alcado.cz
The Gray Theme © 2008 Jiří Alke