Ultimate Warcraft 3 Mod - návod

Web je delší dobu neaktivní – je „zakonzervován“ jako archiv, přece jen jsme na něm odvedli pořádný kus práce.

Ultimate Warcraft3 Mod je jeden z několika modů, který přidává a mění funkce v CS dělá hru pro někoho zábavnější, pro někoho ne. Na rozdíl od jiných zde nevybíráte, za kterou rasu hrát, je tu jen jedna, ale určitě to není na závadu, spíš naopak. Velice to zjednodušuje hru.

Princip modu je jednoduchý - splněním úkolu získáte tzv. XP (experience - zkušenost). Po dosažení určitého počtu XP postoupíte do vyššího levelu. Při přechodu do vyššího levelu dostanete jeden skill bod, který můžete proměnit na určitou schopnost (skill). Některé schopnosti je ale možné vzít až po dosažení určitého levelu.

A zaco tedy dostanete XP?

 • zabití nepřítele
 • vážné zranění nepřítele, kterého pak zabije spoluhráč. Musíte mu ale vzít víc HP (zdraví) než spoluhráč
 • položení bomby, zneškodnění bomby, záchrana rukojmích, útěk jako VIP
 • použitím ozdravné nebo opravné schopnosti na spoluhráče

WC3 mod má kromě klasických XP možnost ještě získávání rozšířených schopností (E-XP), které slouží pro zlepšování charakterových vlastností (attributes) a odolností proti některým schopnostem nepřítele (resistances). E-XP se získávají podobně jako XP, ale nezávisle na nich. Možnost použití E-XP na nákup atributu nebo resistance závisí na nastavení serveru, někde je povolená, nekde ne.

Aby toho nebylo málo, WC3 nabízí ještě možnost nákupu magických součástí (magic item), které se ale kupují za "klasické" peníze v CS. Jsou nezávislé na XP a E-XP a možnost jejich nákupu je ovlivněná pouze dostatkem peněz.

Nyní můžem přejít k samotnému hraní modu. Než se připojíte je dobré vědět, že WC3 mod vám XP ukládá většinou podle nicku, takže si předem promyslete nějaký skillerský nick, pod kterým se budete připojovat. Ale pozor, po připojení na server pod jiným nickem budete mít počet XP apod. podle toho nicku pod kterým jste se připojili, což je většinou nula. A změna nicku nepomůže. Musíte se znovu odpojit a připojit.

Po připojení je dobré si nabindovat klávesy na nákup itemů apod. Princip bindování najdete jinde, zde jen uvedu co je nejlepší mít bindlé:

 • shopmenu - slouží pro nákup magických itemů
 • shopmenu2 - pro další itemy
 • savexp - uložení XP, většinou se provádí samo, ale raději před odpojením ze serveru si XP uložte
 • charsheet - zobrazí informace o vás, vašich XP, E-XP, atributech a jiné
 • war3menu - pro kompletní ovládání modu a informace o něm

Toto je doporučené minimum příkazů. Pokud chcete nabindujte si i další, které najdete ve war3menu, položka command list

Nově příchozí hráč začíná s levelem 0. Nemá tedy možnost si vybrat žádnou schopnost. Ta ale přijde brzy. Nízké levely se získávají při menším počtu XP. Kolik jich ještě potřebujete se vám zobrazí po příkazu charsheet, položka XP needed.

Po získání levelu se při hře objeví systémová zpráva, že hráč xy gained level. Při freezetime se v dalším kole objeví menu s výběrem skillů. Které jsou jasně bílé, je možno vybírat, šedé ne. Je možno vybrat jen jeden skill na level. Pokud vyberete takový, který se vám moc nezamlouvá, je možné příkazem /resetskills, napsaného do say, skilly vrátit a pořídit si příkazem /selectskill jiné. Pro některé skilly je nutno nabindovat klávesu, je to ale napsané při výběru skillu. Např. pro teleport se binduje wcteleport. Pro Flash of Light zase wcflash atd.

Pokud vás zajímá, jaké levely mají ostatní hráči, dejte do say nebo nabindujte WHO. Jaké skilly, itemy, resistance a atributy vybírat vám neporadím, každému sedí něco jiného.

Seznam skillů a jejich funkce je zde:

Defensivní skilly

 • Levitace - skákání výše
 • Healing wave - každých x sekund vy a vaši spoluhráči, kteří se nacházejí poblíž, dostanete 2 hp
 • Leather skin - regenerace vesty
 • Devotion aura - více hp na startu kola
 • Unholy aura - běhání rychleji, druh zbraně neovlivňuje vaši rychlost
 • Blink - šance, že zrušíte všechny protivníkovy speciální schopnosti (ultimates)
 • Steel skin - vylepší vaši leather skin a umožní vampiric auře sebrat protivníkovu vestu - vyžaduje 3. level leather skin a 1. level vampiric aury
 • Invisibility - jste částečně neviditelní
 • Evasion - šance, že uniknete útoku

Zrcadlové poškození

 • Thorns aura - po zásahu do vás se protivníkovi ubere určité procento z jeho zdraví
 • Spiked carapace - jako thorns aura, s tím, že se vám opravuje vesta

Ofensivní skilly

 • Serpent ward - podle levelu obrdžíte na začátku kola 1,2 nebo 3 paprsky, které můžete libovolně umístit a protivníkům ubírají zdraví, při pohybu blízko něj. Nabindovat wcward pro jejich umístění
 • Shadow strike - šance na vystřelení jedu na protivníka, ubírá mu zdraví i po vaší smrti
 • Critical strike - šance na zdvojnásobení sily vašich střel
 • Carrrion beetles - šance na vystřelení broučků, které budou ubírat zdraví protivníkovi i po vaši smrti
 • Trueshot aura - způsobuje extra požkození při střelbě
 • Critical grenade - větší požkození granátem
 • Napalm grenades - první granát v kole je napalmový, po zásahu protivník uhoří a po jeho doteku s jiným protivníkem šíří oheň dál

Podvratné skilly

 • Impale - způsobuje třesení země pod protivníkem, ten pak hůř míří
 • Hex - šance na změnění protivníka v mutanta, ten se pak pohybuje přískoky
 • Bash - šance při zásahu protivníka na jeho znehybnění na 1 sekundu
 • Banish - šance na lisknutí protivníka a vržení ho náhodným směrem

Různé skilly

 • Equipment reincarnation - šance na získání vybavení v dalším kole, které jste měli před smrtí
 • Siphon mana - kradete určité procento peněz protivníkovi
 • Vampiric aura - při střelbě do protivníka se vám vrátí určité procento do vašeho zdraví pokud je aura součást steel skin, zesiluje se vám i vesta

Týmová pomoc

 • Repair armor - schopnost opravovat spoluhráčům vestu, na vás to nefunguje, ale za opravování dostanete XP
 • Mend wounds - můžete uzdravovat spoluhráče, sebe ne. Pokud máte 2. level tohoto, můžete uzdravovat spoluhráče postižené jedem. Při 3. levelu můžete zastavit hoření po útoku napalmu a plamenometu. Za to vše dostáváte XP
 • Phoenix - šance na znovunarození prvně zabitého spoluhráče během kola
 • Fan of knives - šance na narození jako mole, tzn. narození na protivníkově startu a se vzhledem jako protivník

Speciálni skilly - nutno bindovat klávesy

 • Teleport - přenesení na místo kam míříte, pozor, nefunguje na každé místo
 • Flash of light - oslepení protivníka na určitou dobu, doba se prodlužuje s levelem flashu
 • Big bad voodoo - nesmrtelnost na 2 sekundy, nefunguje proti itemu Necklace of immunity
 • Gate - transportuje vás na váš start pro únik před protivníkem
 • Locust swarm - vystřelí hejno kobylek, které útočí na protivníka
 • Decoy - umístí váš klon na místo kam míříte
 • Chain lightning - vystřelí světlo na všechny blízké protivníky
 • Vengeance - narodíte se znovu po vaší smrti během kola, máte jen 50 procent zdraví, pokud jste poslední, tak se nenarodíte
 • Flame strike - z vaší zbraně se stane plamenomet, funguje každých 20 sekund
 • Entangle roots - umožní zastavit protivníka na 10 sekund
 • Suicide bomber - při vaší smrti vybouchnete a blízcí protivníci také

Atributy určují vaši osobnost, získávají se po dosažení určitého množství E-XP a jsou to:

 • Strength - Zvyšuje počet hp při startu
 • Intellect - Zlepšuje úspěch s magicky orientovanými skilly, podle levelu intelectu se získávají schopnosti
  • level 11 - zvyšuje úspěch s impale
  • level 12 - víc peněz bere siphon mana
  • level 13 - zvyšuje úspěch s banish
  • level 14 - zvyšuje úspěch s hex
  • level 15 - zvyšuje úspěch s bash
  • level 16 - lepší zranění s trueshot
  • level 17 - přidá 2 serpent wardy, snižuje dobu pro nový teleport
  • level 18 - big bad woodoo funguje 4 sekundy
 • Dexternity - zvyšuje šanci na únik před střelami
 • Agility - zvyšuje rychlost, v kombinaci s unholy aura se stanete velmi rychlými
 • Constitution - zvyšuje odolnost proti střelám

Resistance zvyšují vaši odolnost proti různým útokům a jsou to:

 • Poison resistance - odolnost proti jedově orientovaným útokům
 • Disease - proti nákazám, např. carrion nebo locust
 • Electricity - proti chain lightning
 • Fire - proti plamenometu a napalmu
 • Magic - proti magickým skillům, pokryje je item neclace, ale pokud máte tuto resistanci, tak jej nemusíte kupovat

Všude kde je zde uvedeno "šance", tak je to myšleno, že se to stane jen v x procentech případů. Zvyšováním levelů jednotlivých skillů, kde je "šance" uvedeno, se šance zvyšuje.

Poslední důležitá věc jsou shopmenu. Jejich výhoda je, že můžete cokoliv koupit, pokud na to máte peníze, nezávisle na vašem levelu. Nákup není limitován freezetimem jako zbraně a vybavení.

Shopmenu osahuje:

 • Ankh of reinkarnation - pokud zemřete, vrátí se vám vybavení v přístím kole
 • Boots of speed - běháte rychleji
 • Claws of attack - při každém vašem zásahu se ubere protivníkovi navíc 6 hp
 • Cloak of shadows - částečná neviditelnost, nejméně viditelní jste s nožem v ruce
 • Mask of death - obdržíte hp při každém zásahu protivníka
 • Necklace of immunity - imunita proti speciálním schopnostem protivníka (ultimates)
 • Orb of frost - zpomalení protivníka při vašem zásahu
 • Periapt of health - získáte extra zdraví
 • Tome of experience - zakoupením přibydou XP

Shopmenu2 obsahuje:

 • Scroll of respawning - po smrti se hned narodíte během kola
 • Mole protectant - ochrana proti mole, nesmí vás ale trefit do hlavy
 • Helm of excelence - imunita proti headshotům
 • Amulet of a cat - nejsou slyšet kroky ani lezení po žebříku
 • Sock of feather - umožní skákat vysoko
 • Flaming gloves of warmth - dostanete granát každých 20 sekund
 • Ring of regeneration - dostanete 1 hp každé 2 sekundy
 • Chameleon - změní váš skin na skin druhé strany (ct na t a naopak)
 • Mole - transport na protivníkovu stranu při startu kola, máte protivníkův skin

A na závěr tip - itemy si vybírejte podle charakteru mapy. Např. v mapě, která má možnost nečekaného překvapení (cbble, nuke, vertigo) si kupujte amulet of a cat. U map, kde má většina hráčů vyšší levely, si kupujte necklace of immunity. A u map, ve kterých hrají cheateři s aimbotem nastaveným na hlavu nebo skileři kde lítá jedna hedka za druhou, si kupte helm of excelence. Ostatní itemy jsou spíše pro zábavu, i když např. mole proti lamkám udělá pěknou paseku. Jen nesmí mole být lama :)

A pro úplnost, domovský web tohoto modu: http://www.uwc3.com

boti

zdrawim, nevíte kam to ukládá záznam o expech a jestli se dá nastavit aby si yabp boti vybírali skilly.. dík

Dotaz

Nevite nekdo jak se u Counter strike 1.6 Warcraft, spousteji teleporty atd...?

Ultimate

Napis do konzole "bind f ultimate", a jakmile dosahnes 6. levelu, vyber si schopnost ultimate (v pripade humana teleport) a pak uz jen zmackni ve hre F...

-->![M]aNy!<--

Lvl 10 +

Je po dosazeni 10 lvl nejaky bonus navic nebo ne?

Přihlášení

 

Partneři


www.ceskemody.cz
© 2005 - 2011 SOSgames.cz Team. Veškeré články jsou NAŠE výtvory, nekopírujte je bez souhlasu autorů.
Odkazy: SOSgames.cz, strechy-kopecny.cz, alcado.cz
The Gray Theme © 2008 Jiří Alke