Příkazy do konzole Counter Strike 1.6

Web je delší dobu neaktivní – je „zakonzervován“ jako archiv, přece jen jsme na něm odvedli pořádný kus práce.

Pár slov úvodem... Pokročilejší prominou, ale standardně do konzole lezeme přes "vlnku" &?tilde; (to je ten gombík hned pod klávesou "Esc") Parametry které uvádím v hranatých závorkách pište bez nich. Příkazy pro klienta a pro server jsem barevně odlišil - zelené jsou příkazy klientské, červené příkazy jsou serverové.

adjust_crosshair
změní barvu zameřovacího kříže
allow_spectators 0
zakáže pohyb spectatorů na serveru (1 umožní)
appenddemo [demo]
pokračuje v nahrávání již existujícího dema
autobuy
nakoupí podle seznamu v autobuy.txt
addip [min] [IP]
zabanuje hráče podle IP adresy, pokud zadáme 0 udělujeme permban
alias
aliasuje příkaz(y)
buy [něco]
nakoupí předmět, např. buy deagle koupí Deserta
banid [min] [unique]
zabanuje hráč podle unikátního ID stam accountu, pokud zadáme 0 min udělujeme permanentní ban
bind "[key]" "[command]"
přiřadí klávese příkaz např. bind "f1" "say ahoj" vypíše do chatu hlášku ahoj
changelevel [map]
změní mapu, changelevel de_nuke změní mapu na nukovačku
cl_hidefrags 1
vypne zobrazování fragů (s 0 opět zapne)
cl_observercrosshair 1
zapne křížek ve spectator módu (0 vypne)
cl_showfps 1
zapne zobrazování FPS na monitoru (0 vypne)
clear
vymaže všechny řádky z konzole ("vyčistí" okno konzole)
cmdlist
vypíše do konzole seznam všech dostupných příkazů
connect [IP]
připojí se k serveru s danou IP adresou
cvarlist
vypíše do konzole seznam všech nastavitelných parametrů a jejich aktuální hodnoty
disconnect
odpojí od aktuálního herního serveru
drawradar
zapne vykreslovaní radaru na obrazovce
exec [file.cfg]
vykoná všechny příkazy zapsané v souboru *.cfg
exit
opustí hru (ekvivalent příkazu quit)
fakelag 0
simulace lagu, větší číslo = větší lag
fakeloss 0
simulace ztráty paketů, vyšší číslo = vyšší ztráta
fastsprites 0
nastavuje kvalitu zobrazování kouře ze smoke granátů (hodnoty 0, 1, 2, 0 = nejvíc reálné)
gamma [xx]
nastavuje gamma hodnotu
hideconsole
skrytí konzoly
hideradar
vypne vykreslování radaru
hisound 1
vyšší kvalita zvuku 1=22kHz, 0=11kHz
hud_centerid 1
zobrazuje jméno a status (health) hráče pod zameřovacím křížem, 0 zbrazuje vlevo dole
hud_fastswitch 1
zapne rychlé přehazování zbraní klávesami 1, 2, 3..., pokud je 0 musíte potvrzovat levým krysítkem
hud_saytext_time [x]
udává dobu (s) zobrazení say a say_team hlášek na obrazovce 0=žádné zprávy
kick #id
kickne hráče #id (pište s křížkem), kick [name] vykopne podle jména
kill
sebevraždička, zabijete se a musíte čekat než skončí kolo :)
cl_righthand 0
vykreslení zbraně do levé ruky, 1=pravá ruka
listplayers
vypíše seznam všech hráčů a jejich id na serveru
m_filter 1
zapne filtrování myšidla (smoothing vyhlazování pohybu myši), 0 vypne
m_pitch [x.xxx]
nastavuje rychlost vertikálního pohybu myši (nahoru a dolů), záporná hodnota nastaví reverzní mouselook
m_yaw [x.xxx]
nastavuje rychlost horizontálního pohybu myši (vlevo, vpravo)
max_shells [xxx]
maximální počet zobrazovaných nábojnic
mp_autokick 1
zapne automatický kick TeamKillerům po 3TK (0 vypne)
mp_autoteambalance 1
zapíná automatické vyvažování týmů, pokud je v jednom týmu odva a více hráčů více, server přidělí v dalším kole hráče slabšímu týmu (0 balancování vypne)
mp_buytime [x.x]
určuje dobu x.x minut od začátku kola po kterou je možno nakupovat
mp_c4timer [xx]
udává čas xx od načasování k výbuchu bomby v sekundách
mp_fadetoblack 1
nastavuje zčernání obrazovky po vaší smrti (0 vypíná)
mp_focechasecam [x]
určuje chování kamery po vaší smrti ve spectators módu. 0 umožňuje všechny pohledy, 1 umožňuje pouze přepínání mezi vašimi týmovými kolegy, 2 vás uzamkne na místě vaší smrti a 3 umožňuje pozorovat pouze týmové kolegy jen z pohledu první osoby
mp_freezetime [x]
udává dobu x vteřin zmražení před začátkem kola (to je ta doba ve které většinou nakupujete)
mp_friendlyfire 1
zapne friendly fire (0 vypne)
mp_hostagepenalty [x]
vykopne hráče po zabití x rukojmích (0 vypíná)
mp_limitteams [x]
tým může mít maximálne o x hráčů víc než druhý (0 vypne)
mp_mapvoteratio [x.x]
číslo x.x udává podíl votů pro mapu potřebných ke změně 0.6 = 60% hráčů
mp_roundtime [x]
udává dobu (xx minut) trvání jednoho kola (1-8)
mp_startmoney [xxx]
nastavuje počáteční peníze xxx, standard je 800
mp_timelimit [xx]
nastavuje časový limit xx minut pro hraní jedné mapy do výměny
mp_tkpunish 1
zapne "trestání" TeamKillerů další kolo nehraje (0 vypne)
name [xxx]
změní vaše jméno, pokud chcete jméno s mezerou tak jej dejte do uvozovek "Nove Jmeno"
net_graph 1
zapne zobrazování fps, pingu, přijatých a odeslaných ůdaju, loss a choke hodnot (další hodnoty 2, 3 jiné zobrazení, 0 vypíná zobrazování)
nosound 1
vypne zvuk (0 zapne)
playdemo [xxx]
přehraje demo xxx.dem
playvol [x]
nastavuje hlasitost při přehrávání dema
quit
opustí hru, ekvivalentem je příkaz exit
r_decals [xxx]
nastavuje maximální počet decals (stopy po kulkách, krev...)
r_drawviewmodel 0
vypne zobrazování zbraně, 1 zapne
r_dynamic 1
zapne dynamické osvětlování (0 vypne)
r_mmx 1
zapne mmx počítání (podporované mmx procesory), 0 vypne
reconnect
zopakuje připojení bez toho aby jste opustili server (a vynuluje skóre)
record [xxx]
začne nahrávat demo s názvem xxx
remove [IP]
unban, odstraní IP (nebo uniqueID) z banlistu
retry
pokouší se připojit na server kde pokusy o připojení selhaly
room_type 1/0
zapne/vypne ozvěnu (bug ozvěny vás taky kolikrát vytočí, co...)
say_team [xxx]
vypíše do týmového chatu (jen vašim spoluhráčům) hlášku xxx
say [xxx]
vypíše do chatu hlášku xxx
scr_conspeed [x]
rychlost "vyrolování" konzole
snapshot
pořídí screenshot v *.tga gormátu
screenshot
pořídí screenshot v *.bmp formátu
sensitivity [x.x]
nastavuje citlivost myši
showbriefing
zobrazí briefing aktuální mapy
showinfo 1
zapne zobrazování všech paket (0 vypne)
showpause 1
zapne pauzu displaye (0 vypne)
showram 1
zapne zobrazování volné paměti
stop
zastaví nahrávání dema
stopdemo
zastaví přehrávání dema
stopsound
zastaví přehrávání zvuků
sv_gravity [xxx]
nastavuje na serveru gravitaci, výchozí hodnota je sv_gravity 800
sv_password [xxx]
nastavuje heslo potřebné k přihlášení na server
sv_restartround [x]
restartuje kolo za x sekund
timedemo [xxx]
přehraje demo xxx.dem s maximální možností fps a odpovídající rychlostí zvuku
timeleft
vypíše čas zbývající do konce mapy
timerefresh
slouží k zjištění maximálních možných fps které zvládá vaše mašina
users
vapíše seznam hráčů a jejich uniqueID
violence_ablood 1
zapne zobrazování krve (0 vypne)
volume [x.x]
nastavuje hlasitost
votemap [xx]
hlasujete pro změnu mapy na mapu číslo xx

Přihlášení

 

Partneři


www.ceskemody.cz
© 2005 - 2011 SOSgames.cz Team. Veškeré články jsou NAŠE výtvory, nekopírujte je bez souhlasu autorů.
Odkazy: SOSgames.cz, strechy-kopecny.cz, alcado.cz
The Gray Theme © 2008 Jiří Alke